top of page

Services

Some favorite quotes  :
"Health is more expensive than gold"  -  William Shakespeare
 
"Trust in this world is expensive"  -  Nancy Holder
"Ideas, if they are good, are more expensive  of all kinds of money "  -  Honore de Balzac
Това е услуга подходяща предимно за клиенти, които са извън гр. София и България. Ако Вие сте извън гр. София или пък по лични съображения и възможности предпочитате да р...
Дистанционна сесия (онлайн)
1 часа
лв90
Поредица от сесии от дългосрочен терапевтичен процес. Обикновено при начало на дългосрочна работа, минималния препоръчителен брой на сесиите е 10/12 ( около 3 месеца). З...
Терапевтични сесии
1 часа
лв100
Тази консултативна сесия е за този, който търси решение на конкретна своя тема, без да работи продължително във времето със себе си. За този, който няма нагласа за терапе...
Индивидуална консултативна сесия
1 часа 30 мин.
лв150
Консултативна сесия за партньорски и семейни двойки. Възможно е да има елементи и на терапевтична работа, според нуждата на процеса. Срещите са с участието на Стоян и зад...
Консултиране на двойки
1 часа 30 мин.
лв180
Този тип психологическа консултация и терапия е за тези, които желаят да останат в домашна среда, да не губят време в транспорт или по други причини предпочитат (се налаг...
Психологически консултации "У дома"
1 часа
лв180
Семейните констелации могат да бъдат индивидуални, за 1 клиент или за партньори, както и в група - за няколко клиенти с различни теми. Когато са в група, се провеждат на ...
"Семейни констелации"
1 часа 30 мин.
Персонален план
По време на хипноза, клиент може да достигне до непредполагаеми нива на несъзнанието си. Хипнозата може да доведе до феномена Регресия (връщане в миналото и минали животи...
Хипноза и хипнотерапия
1 часа 30 мин.
Персонален план
Вие сте собственик на малка или средна компания и желаете да се погрижите за хората, които работят за Вас, като добавите стойност към възнаграждението им под формата на в...
Корпоративно психологическо консултиране
1 часа
Индивидуален план
Feel free to contact me at the listed contacts,
to discuss and find 
the most suitable for you and yours  needs
option for consultation or  therapeutic work .
Thank you for your trust!
bottom of page