top of page

Services

Some favorite quotes  :
"Health is more expensive than gold"  -  William Shakespeare
 
"Trust in this world is expensive"  -  Nancy Holder
"Ideas, if they are good, are more expensive  of all kinds of money "  -  Honore de Balzac
Това е услуга подходяща предимно за клиенти, които са извън гр. София и България. Ако Вие сте извън гр. София или пък по лични съображения и възможности предпочитате да р...
Дистанционна сесия (онлайн)
1 часа
лв100
Поредица от сесии от дългосрочен терапевтичен процес. Обикновено при начало на дългосрочна работа, минималния препоръчителен брой на сесиите е 10/12 ( около 3 месеца). З...
Терапевтични сесии
1 часа
лв100
Тази консултативна сесия е за този, който търси решение на конкретна своя тема, без да работи продължително във времето със себе си. За този, който няма нагласа за терапе...
Индивидуална консултативна сесия
1 часа 30 мин.
лв150
Консултативна сесия за партньорски и семейни двойки. Възможно е да има елементи и на терапевтична работа, според нуждата на процеса. Срещите са с участието на Стоян и зад...
Консултиране на двойки
1 часа 30 мин.
лв180
Този тип психологическа консултация и терапия е за тези, които желаят да останат в домашна среда, да не губят време в транспорт или по други причини предпочитат (се налаг...
Психологически консултации "У дома"
1 часа
лв180
Семейните констелации могат да бъдат индивидуални, за 1 клиент или за партньори, както и в група - за няколко клиенти с различни теми. Когато са в група, се провеждат на ...
"Семейни констелации"
1 часа 30 мин.
Персонален план
По време на хипноза, клиент може да достигне до непредполагаеми нива на несъзнанието си. Хипнозата може да доведе до феномена Регресия (връщане в миналото и минали животи...
Хипноза и хипнотерапия
1 часа 30 мин.
Персонален план
Вие сте собственик на малка или средна компания и желаете да се погрижите за хората, които работят за Вас, като добавите стойност към възнаграждението им под формата на в...
Корпоративно психологическо консултиране
Индивидуален план
Feel free to contact me at the listed contacts,
to discuss and find 
the most suitable for you and yours  needs
option for consultation or  therapeutic work .
Thank you for your trust!
bottom of page